Algemene Voorwaarden

 1. Whitestrips-shop.nl accepteert geen enkele aansprakelijkheid op schade ontstaan door verkeerde toepassing van producten.
 2. Whitestrips-shop.nl staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 3. Leveranties van goederen en worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen Whitestrips-shop.nl en de consument anders is overeengekomen.
  1. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen.
  2. In geval van een kennelijke vergissing zal de consument Whitestrips-shop.nl hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van het bedrijf houden. De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.
 4. Whitestrips-shop.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  1. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan Whitestrips-shop.nl kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
  2. Whitestrips-shop.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 2 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
  3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen berust tot het moment van bezorging bij Whitestrips-shop.nl, tenzij anders is overeengekomen.
 5. De door de consument verschuldigde bedragen dienen voor de levering 100% voldaan te worden.
  1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld te melden. Indien er een verkeerd adres opgegeven wordt, is Whitestrips-shop.nl niet aansprakelijk voor verlies van de bestelling of hieruit voortvloeiende kosten.

Retourbeleid

Alleen bij Whitestrips-shop.nl kunt u uw geld terug ontvangen indien u last ervaart van de strips en de behandeling niet wilt afmaken.

Ook als u het idee heeft dat uw tanden niet witter worden kunt u uw resterende strips terugsturen voor een geld teruggave.

100% geld teruggave uitsluitend bij de volgende retouren:

 • Pro effects hele behandeling – 17 of meer strips retour
 • Pro effects halve behandeling – 8 of meer strips retour
 • Glamorous White hele behandeling – 11 of meer strips retour
 • Glamorous White halve behandeling – 5 of meer strips retour
 • Supreme hele behandeling – 36 of meer strips retour
 • Supreme halve behandeling – 17 of meer strips retour
 • Gentle routine hele behandeling – 24 of meer strips retour
 • Gentle routine halve behandeling – 11 of meer strips retour
 • Supreme Flexfit hele behandeling – 18 of meer strips retour
 • Supreme Flexfit halve behandeling – 7 of meer strips retour

Indien u minder strips overhoudt kunt u deze ook terugsturen. U ontvangt de waarde van het aantal teruggestuurde strips terug. Het retourbedrag verschilt per variant en per behandelingsoort.
Voor het berekenen van uw retour bedrag kunt u uitgaan van de volgende rekensom: Retourbedrag= aankoopbedrag / aantal ontvangen strips X aantal strips retour.

Wilt u gebruik maken van deze retour regeling, volg dan de volgende stappen:

 1. Neem contact op met ons door te emailen naar [email protected] Vermeld in deze email dat u graag strips wilt retourneren. Vermeld ook in deze email uw volledige naam, uw bestelkenmerk, datum van ontvangst, de soort strips en het aantal dat u wilt retourneren.
 2. U krijgt een email terug met het adres waarnaar de strips teruggestuurd kunnen worden en het bedrag dat u terug kunt ontvangen voor de strips. Stuur de strips op. (zorg ervoor dat de strips in een stevige envelop worden verstuurd en het adres duidelijk is vermeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor verloren retouren).
 3. Het retourbedrag ontvangt u binnen enkele dagen op uw rekening.

Retourvoorwaarden:

 Kosten voor het terugsturen komen op eigen rekening.

 Wij nemen alleen retouren aan van een waarde hoger dan 10 euro.

 Teruggestuurde strips dienen ongeopend, schoon en in goede conditie bij ons aan te komen.

 Strips kunnen alleen binnen 20 dagen na ontvangst retour gestuurd worden.

Voor meer informatie over retouren kunt u ons contacteren.

Wordt vandaag verzonden als je bestelt binnen
x